Press release – Local civic support and action center

The Development and Psychotherapy by Action Association will set up a local civic support and action center active in the field of protection of women's rights and equality of gender in Dolj County The project „Battle is not broken from heaven! ” is developed by the Association for Development and…

The battle is not broken from Heaven

Project developed by the Association for Development and Psychotherapy through Action Federation in partnership with The Norwegian Moreno Institute with the financial support of Active Citizens Fund Romania, a program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to ensure the…

Comunicat de presă – centru local de sprijin şi acţiune civică

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune va înfiinţa un centru local de sprijin şi acţiune civică activ în domeniul protejării drepturilor femeilor şi a egalităţiide gen în judeţul Dolj Proiectul Bătaia nu este ruptă din rai! este derulat de Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune în parteneriat cu The Norwegian…

Bataia nu este ruptă din Rai

Proiect derulat de Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune Federația în parteneriat cu The Norwegian Moreno Institute cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a asigura inființarea în comuna Predești, jud. Dolj a unui centru…