Cum verifici dacă te aflii în situații de violență domestică?

Confom Organizației Națiunilor Unite abuzul în familie, numit și „violență domestică” poate fi definit ca un model de comportament în orice relație, care este folosit pentru a câștiga sau menține puterea și controlul asupra unui partener. Abuzul reprezintă acțiuni fizice, sexuale, emoționale, economice sau psihologice sau amenințări cu acțiuni care influențează o altă persoană. Aceasta include orice comportament care sperie, intimidează, terorizează, manipulează, umilește, învinuiește, sau rănește pe cineva. Abuzul domestic li se poate întâmpla persoanelor de orice rasă, vârstă, orientare sexuală, religie sau gen. Poate apărea într-o gamă largă de relații, inclusiv cupluri căsătorite, care locuiesc împreună sau cupluri care doar se întâlnesc. Violența domestică afectează persoanele din toate mediile socio-economice și pe toate nivelurile de educație, dar din păcate de cele mai multe ori în mediul rural acest tip de violență este mult mai întâlnit.

Victimele abuzului domestic pot include, de asemenea, un copil, o altă rudă sau orice alt membru al gospodăriei.

Violența domestică poate fi de natură mentală, fizică, economică sau sexuală. Incidentele sunt rareori izolate și, de obicei, escaladează ca frecvență și severitate. Aceasta poate culmina cu vătămări fizice grave sau deces.

Recunoașterea semnelor de abuz domestic

Partenerul tău…

Te pune într-o lumină proastă în fața prietenilor sau a familiei?

Te face să simți că nu poți lua decizii?

Te învinovățește pentru felul în care se simte sau se comportă?

Te forțează să renunți la plăcerile tale?                                                                                                              

Îți spune că nu ești nimic fără el?

Te tratează violent – te împinge, ciupește sau te lovește?

Te sună de mai multe ori pe zi/noapte pentru a se asigura că ești acolo unde ai spus că vei fi?

Folosește droguri sau alcool ca scuză pentru a spune lucruri vătămătoare sau pentru a te abuza?

Te presează sexual pentru lucruri pentru care nu ești pregătită?

Te face să simți că nu există „nicio ieșire” din relație?

Te împiedică să faci lucrurile pe care le dorești – cum ar fi să petreci timp cu prietenii sau familia?

Te-ai surprins de cele mai mai multe ori căutând scuze în fața altor persoane pentru comportamentul partenerului tău?

Crezi că poți să îți schimbi partenerul doar dacă te schimbi pe tine?

Încerci să nu faci nimic din ce știi că ar provoca sau enerva partenerul?

Faci mereu ce vrea partenerul și uiți de tine?

Rămâi în relație cu partenerul din frica de a aduce despărțirea în discuție?

Te învinovățești de fiecare dată de modul în care partenerul reacționează?

Dacă te regăsești în cel puțin 5  dintre aceste afirmații, vorbește cu cineva. Fără ajutor, abuzul va continua. Efectuarea primului apel pentru a căuta ajutor este un pas curajos. Ai grijă de tine și păstrează o relație de cuplu sănătoasă.

Amintește-ți mereu că…

NIMENI nu merită să fie abuzat. Abuzul nu este vina ta. Nu ești singur.

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune oferă sprijin victimelor abuzului domestic, din județul Dolj până nu este prea târziu.

Proiect derulat de Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune în parteneriat cu Moreno Institute cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Sursa:https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse

How do you check if you are in situations of domestic violence?

According to the United Nations, domestic abuse, also called “domestic violence,” can be defined as a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over a partner. Abuse is physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats with actions that influence another person. This includes any behavior that frightens, intimidates, terrorizes, manipulates, humiliates, blames, or injures someone. Domestic abuse can happen to people of any race, age, sexual orientation, religion or gender. It can occur in a wide range of relationships, including married couples living together or couples just dating. Domestic violence affects people from all socio-economic backgrounds and at all levels of education, but unfortunately most of the time in rural areas this type of violence is much more common.

Victims of domestic abuse may also include a child or other relative or any other member of the household.

Domestic violence can be mental, physical, economic or sexual. Incidents are rarely isolated and usually escalate in frequency and severity. It can culminate in serious injury or death.

Recognition of signs of domestic abuse

Your partner …

Does it put you in a bad light in front of friends or family?

Does it make you feel like you can’t make decisions?

Does he blame you for the way he feels or behaves?

Does it make you give up your pleasures?

Does he tell you you’re nothing without him?

Does he treat you violently – push you, pinch you or hit you?

Does he call you several times a day / night to make sure you’re where you said you were?

Does he use drugs or alcohol as an excuse to say harmful things or to abuse you?

Are you sexually pressured for things you’re not ready for?

Does it make you feel like there is „no way out” of the relationship?

It keeps you from doing the things you want – like spending time with friends or family?

Have you often found yourself apologizing to other people for your partner’s behavior?

Do you think that you can only change your partner if you change yourself?

Are you trying to do nothing that you know would provoke or annoy your partner?

Do you always do what your partner wants and forget about you?

Do you stay in a relationship with your partner for fear of breaking up?

Do you always blame yourself for the way your partner reacts?

If you find yourself in at least 5 of these statements, talk to someone. Without help, the abuse will continue. Making the first call for help is a bold step. Take care of yourself and keep a healthy relationship.

Always remember that …

NO ONE deserves to be abused. Abuse is not your fault. You are not alone.

The Development and Action Psychotherapy Association provides support to victims of domestic abuse in Dolj County until it is too late.

Project developed by the Development and Psychotherapy through Action Association in partnership with the Norwegian Moreno Institute with the financial support of Active Citizens Fund Romania, a program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.

This material was produced with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org..

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Source:https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse

Posted on: noiembrie 25, 2021, by :

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.