Achiziții publice

Denumire procedura Documentatia de atribuire/ Clarificari Termen limita depunere oferte Observatii
Servicii difuzare comunicate de presă Arhiva 26.05.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar publicat in SEAP cu nr. ADV1292461
Actualizare 02.06.2022, ora 15:00 Termenul limita de depunere al ofertelor a fost prelungit pana la data de 02.06.2022, ora 15:00. Restul informatiilor au ramas nemodificate
Achiziție laptopuri birou Arhiva 20.05.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar publicat in SEAP cu nr. ADV1291272
Achiziție imprimantă multifuncțională și tonnere Arhiva 20.05.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar publicat in SEAP cu nr. ADV1291274
Servicii de realizare web-site, inclusiv servicii de găzduire, actualizare și mentenanță Arhiva 11.05.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar publicat in SEAP cu nr. ADV1288869.
Clarificare 11.05.2022, ora 15:00 Clarificarea nr. 1 la procedura de achizitie directa
Achiziție autocar second hand

(ACHIZIȚIE ANULATĂ)

Arhiva 23.03.2022 Procedura derulata prin SEAP – a se vedea anuntul de participare simplificat nr. SCN1102460
Clarificarea 1 28.03.2022, ora 15:00 Procedură derulată prin SEAP – a se vedea anuntul de participare simplificat nr. SCN1102460
Erată 07.04.2022, ora 15:00 Prelungire termen depunere oferte
Achiziție laptopuri birou

(ACHIZIȚIE ANULATĂ)

Arhiva 17.03.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar nr. ADV1276800. Depunerea ofertelor se face pana la termenul limita prin intermediul catalogului SEAP.
Clarificarea 1 17.03.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar nr. ADV1276800. Depunerea ofertelor se face pana la termenul limita prin intermediul catalogului SEAP.
Clarificarea 2 23.03.2022, ora 15:00 Achizitie directa – A se vedea anuntul publicitar nr. ADV1276800. Depunerea ofertelor se face pana la termenul limita prin intermediul catalogului SEAP.
Servicii tipărire materiale curs

(ACHIZIȚIE ATRIBUITĂ)

Invitatie participare 21.03.2022, ora 17:00 Achizitie directa – a se vedea informatiile din cuprinsul “Solicitarii de oferta” din cadrul arhivei.