Vino în echipa noastră!

Vino în echipa noastră!

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune implementează proiectul ”Pas cu pas cresc demn!”, cod PN5004, ce beneficiază de un grant în valoare de 1.926.662€ oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE, în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Scopul proiectului este de a promova respectarea drepturilor copilului la nivel national. Proiectul va fi implementat în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 împreună cu partenerul său Moreno Huset AS din Norvegia și în parteneriat cu insituții importante de la nivel județean, acesta fiind Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, Centrul de Detenție Craiova, Baroul Dolj și Direcția Generală de Asitență Socială și Protecția Copilului Dolj.

Obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a anchetelor judiciare în care sunt implicați copii, creșterea accesului la servicii de recuperare și reabilitare psihică pentru copiii cu dizabilități și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor în ceea ce privește dialogul și interacțiunea cu minorii. Proiectul răspunde nevoii de apărare a drepturilor copiilor prin implementarea în cele 24 de luni ale proiectului, a unor măsuri viabile, concrete menite să asigure îndeplinirea obiectivelor.

Pentru implementarea proiectului în condiții optim suntem în căutare de un specialist in achizitii.

Specialist în achiziții

Cerințe minime:

– expert achizitii publice
– experienta minim 10 ani in domeniul achizitiilor publice
– experienta in elaborarea documentatiilor de atribuire
– experienta in derularea procedurilor de atribuire (de la initiere la semnarea contractelor)
– experienta in evaluarea ofertelor
– experienta in elaborarea punctelor de vedere aferente contestatiilor depuse la CNSC sau Instanta de Judecata (Tribunal/ Curtea de Apel)
– experienta in gestionarea procedurilor de achizitie in cadrul platformei SEAP/ SICAP
– experienta in derularea achizitiilor directe
– experienta in elaborarea si semnarea actelor aditionale la contractele de achizitie publica semnate

Responsabilități:

– Asigura derularea procedurilor de achizitie in cadrul proiectului
– intocmeste si actualizeaza/ revizuieste PAAP al proiectului
– urmareste modificarile legislative in domeniul achizitiilor publice (inclusiv actualizari ale ghidurilor si regulamentelor aplicabile liniei de finantare)
– intocmeste documentatiile de atribuire pentru procedurile reglementate de Legea nr. 98/ 2016 (procedura simplificata/ licitatie deschisa) – Strategie de contractare, Instructiuni catre Ofertanti, Formulare, DUAE, Caiete de Sarcini, Modele de Contract
– intocmeste documentatiile pentru procedurile de achizitie directa
– asigura transparenta procedurilor de achizitie in conformitate cu prevederile legale in materia achizitiilor publice
– asigura publicarea documentatiilor de tip licitatie deschisa/ procedura simplificata in SICAP
– coordoneaza derularea procedurilor de achizitie publica si a achizitiilor directe in cadrul proiectului
– raspunde la solicitarile de clarificare transmise de operatorii economici interesati
– elaboreaza punctele de vedere in cazul contestatiilor depuse impotriva documentatiilor de atribuire sau a rezultatului procedurii
– propune componenta comisiilor de evaluare/ comisiilor de achizitie directa
– participa ca presedinte/ membru evaluator in comisiile de evaluare/ comisiile de achizitie directa
– intocmeste contractele de achizitie in vederea semnarii cu ofertantii declarati castigatori
– urmareste derularea contractelor din punct de vedere al achizitiilor publice, respectiv elaborarea si semnarea unor eventuale acte aditionale in functie de situatiile aparute pe parcursul implementarii contractelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare
– asigura asistenta coordonatorului de proiect in ceea ce priveste derularea contractelor semnate (respectare clauze, termene, etc.)
– asigura asistenta responsabilului financiar in ceea ce priveste aplicarea clauzelor financiare din cadrul contractelor semnate (plati, penalitati, etc.)

Cum aplici? Suna la 0744994433 și Coordonatorul proiectului, colega noastra Irina Gruia, te va îndruma. Termenul limită pentru a aplica este 15.09.2022.

Pentru a asigura o analiză amănunțită a cererilor, procesul de selecție poate dura câteva săptămâni. Vă rugăm să rețineți că numai candidații selectați pe lista scurtă sunt contactați în continuare pentru a trece printr-o evaluare (unul sau mai mulți pași de screening) și un interviu bazat pe competențe, ca parte a procesului de selecție, înainte ca un post să poată fi oferit.

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune se angajează să ofere șanse egale în angajare. Nu discriminăm persoanele pe baza de rasă, culoare, sex, vârstă, naționalitate, religie, orientare sexuală, identitate sau expresie de gen, stare civilă, cetățenie, dizabilitate, statut de veteran, statut HIV/SIDA sau orice alt statut legal sau factor protejat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.